چه خبر؟ بایگانی - صفحه 3 از 3 - بازارچه آنلاین♔سوئگر

swagger در انگلیسی به معنای فرد شیک پوش، مترادف stylish و smart است. زمانی که شخصیتی قابل ستایش همراه با ظاهری متناسب و درخور وی در اجتماع ظاهر می شود. کار خوب، ناب و خاص همیشه مورد استقبال ما و مشتریان ماست. در کنار بزرگان صنعت طراحی و تولید این محصولات، چه بسا در دستان […]