شعبه فروشگاه سلی بافت در سوئگر افتتاح شد !

از طرف بچه های بازارچه سوئگر به خانم بیانی عزیز، صاحب امتیاز برند سلی بافت خوش آمد میگیم و برای ایشون آرزو های خوب داریم